2019. december 2. – nyilvános ülés és közmeghallgatás

     GYEPÜKAJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTERÉTŐL
8473 Gyepükaján, Kossuth u. 8. Tel./Fax: 06-87/356-240

 

Szám: Gyk……../2019.

M E G H Í V Ó

Gyepükaján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 02. napján ( hétfő ) 17.00 órakor tartandó közmeghallgatásra és a képviselő-testület nyilvános ülésére.
Az ülés helye:       Művelődési ház (Gyepükaján, Kossuth u. 8.)

NA P I R E N D

KÖZMEGHALLAGATÁS

 

 1. Beszámoló az Önkormányzat 2019. évben végzett tevékenységéről
  Előadó: Trejer Gabriella polgármester
 2. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról
  Előadó: Trejer Gabriella polgármester
 3. Gyepükaján község közigazgatási területén a környezeti állapot ismertetése és értéklelése
  Előadó: Trejer Gabriella polgármester
 4. Az Önkormányzat 2020. évi terveinek ismertetése, a lakosság javaslatainak meghallgatása
  Előadó: Trejer Gabriella polgármester
 5. Falugondnoki Szolgálat beszámolója 2019. évben végzett tevékenységéről
  Előadó: Szilágyi Lajos falugondnok

KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSE

 

 1. Gyepükaján Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  Előadó: Trejer Gabriella polgármester
 2. 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
  Előadó: Trejer Gabriella polgármester
 3. Gyepükaján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. első féléves munkaterve
  Előadó: Trejer Gabriella polgármester
 4. 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv
  Előadó: Trejer Gabriella polgármester
 5. Beszámoló a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
  Előadó: Dr. Kiss Csilla Magdolna jegyző

 

Gyepükaján, 2019.november 25.

Tisztelettel:
Trejer Gabriella
polgármester

spacer