Gyepükaján Község Önkormányzata képviselő-testületének településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete megalkotásának partnerségi egyeztetéséről munkaközi tájékoztató és a rendelet tervezet

 Gyepükaján Község Önkormányzata képviselő-testületének a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete megalkotásának partnerségi egyeztetéséről munkaközi tájékoztató

Tisztelt Asszonyom!
Tisztelt Uram!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés be) pontjában, Gyepükaján Község Önkormányzata képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelete     5. §-ában foglaltak szerint tájékoztatom a következő partnereket:

  1. a) Gyepükaján község lakossága és a Gyepükajánban ingatlantulajdonnal rendelkezni jogosult természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
  2. b) Gyepükaján községben működő, településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható építészeti, mérnöki szakmai szerveződés,
  3. c) Gyepükaján község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
  4. d) Gyepükaján községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  5. e) Gyepükaján községben működő egyházak,
  6. f) Gyepükajánban székhellyel rendelkező és bejegyzett településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható érdekképviseletre létrehozott szervezet,
  7.  

hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának törvényességi felhívásában foglaltakra tekintettel a Képviselő-testület Gyepükaján Község Önkormányzata képviselő-testületének a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletének tervezete elkészült, mellyel kapcsolatban lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórum

  • időpontja: 2018. december 5. napján 1530 óra
  • helye: Községháza, Gyepükaján, Kossuth u. 8.

A rendelettervezet jelen munkaközi tájékoztató mellékletét képezi.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdése ba) pontja értelmében észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, vagy a lakossági fórumot követő 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni, Gyepükaján Község Polgármesterének címezve, 8473 Gyepükaján, Kossuth u. 8. címre történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben a gyepukajan@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel.

Gyepükaján, 2018. november 26.

Trejer Gabriella
polgármester

Letölthető dokumentumok:

spacer